Böcker

  • EN UPPGIFT I VECKANen-uppgift-i-veckan_alla
   Vardagsmatte med läsförståelse!
   Serien består av tre häften där varje häfte presenterar elevnära texter med vardagsmatematiken i fokus. Varje uppslag är ett tema och till varje tema finns läsförståelseövningar och matematiska uppgifter på två nivåer.
   Mer info och beställ böckerna här>

 

  • KOLLA VAD DU KAN! MATTEMIXmattemix_alla
   Arbeta självständigt!
   Har du elever som har svårt att klara av den vanliga matematikundervisningen? Nu utökar vi vår nya serie Kolla vad du kan med övningsböcker även för matematikundervisningen. Böckerna vänder sig främst till elever som behöver repetera baskunskaper i matematik.
   Mer info och beställ böckerna här>

 

  • TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 1-3mal-i-matte_alla
   Klara målen!
   Med Tummen upp! Mål i matte säkerställer du dina elevers möjligheter att klara målen i åk 3. Materialet består av ett kartläggningshäfte för åk 1, ett kartläggningshäfte för åk 2 och ett kartläggningshäfte för åk 3 samt en lärarpärm för uppföljning av innehållet i samtliga häften.
   Mer info och beställ böckerna här>

 

  • TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 4-6tummen-upp-ak4-6
   I Tummen upp! Matte kartläggning åk 6 finns uppgifter som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 och som kartlägger varje elevs kunskaper i matematik inför de nationella proven och betygen i slutet av samma årskurs. I häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av hur både eleven och läraren anser att kunskapskraven i Lgr11 är uppnådda.
   Mer info och beställ böckerna här>