Välkommen till ABC-matte

Mitt namn är Pia Eriksson. Jag tog förskollärarexamen 1986 i Uppsala. Efter några års arbete på förskolan och hemma med barn utbildade jag mig till grundskollärare i matematik/NO. 1995-2010 arbetade jag i Heby skola, Heby kommun, både på låg- och mellanstadiet. Jag var även matematikutvecklare i Heby kommun. Januari 2011 började jag arbeta vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala univesrsitet. Mitt ämne är matematikdidaktik.

Vid sidan av läraryrket skriver jag läromedel åt Liber. Jag har skrivit böckerna En uppgift i veckan A, B och CKolla vad du kan: Mattemix A, B och C och Tummen upp Mål i matte 1, 2, 3 och 6 samt en lärarpärm.

Jag har deltagit i NCM:s kurs för studiecirkelledare Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt. Jag har varit studiecirkelledare i matteverkstadskurser och hållit studiedagar inom ämnet matematik.

Kontakta mig på mail om ni har frågor om t.ex. studiecirkeln eller om ni är intresserade av studiedagar.

i bokhyllan